Uspešno završen EDIT 2017

 

Studenti koji su želeli da na EDIT-u 2017 dopune svoje akademsko znanje praktičnim iskustvom, radom na projektu na temu - User Experience in IoT World - stekli su praktična znanja iz oblasti Internet of things (IoT) kao jednog od najbrže rastućih trendova u IT industriji. Takođe su se upoznali sa tehnologijama kao što su UX/UI, NodeRed, Cloud, MongoDB, Linux, Raspberry PI, Sensors i Actuators. Uz rad na Data acquisition i Data presentation platformama, naučili su kako da koriste postojeće IoT tehnologije i da kreiraju rešenja koja unapređuju zadovoljstvo krajnih korisnika. Za realizaciju projekta, učesnici su koristili najpopularniju agilnu metodologiju - SCRUM. Tokom izrade projektne dokumentacije, studenti su se upoznali sa celokupnim procesom razvoja softverskog rešenja (software development lifecycle).

Data acquisition platforma na kojoj su studenti radili obuhvatala je:

  • Akvizicija podataka sa senzora
  • Upravljanje aktuatorima
  • Slanje podataka na Cloud server korišćenjem MQTT protokola
  • Obradu podataka na serveru
  • Razvoj User Dashboard-a uz primenu usability analysis i interaction design principa

Izabrano je ukupno 12 polaznika za EDIT u Kragujevcu koji su tokom 2 nedelje bili podeljeni u tri tima i paralelno radila na razvoju svojih projekata. Ovogodišnji učesnici EDIT-a dolaze sa ukupno 7 fakulteta, od kojih je PMF imao najbrojniju ekipu izabranih - čak 5 studenata. Veoma uspešna saradnja između kompanije Comtrade i PMF-a je dodatno potvrđena angažovanjem Jovana Jerotijevića i Dušana Mijailovića, studenata PMF-a, kao ovogodišnjih demonstratora. Oni su zajedno sa iskusnim inženjerima tokom 3 meseca učestvovali u kompletnom razvoju ovogodišnje teme i pripremi EDIT-a u Kragujevcu, ali i pomogli u sprovođenju i vođenju same letnje škole.