IMI dodeljuje stipendiju za istraživanja u oblasti računarskog modeliranja mišića

 

Institut za matematiku i informatiku raspisuje konkurs za stipendiranje jednog studenta završnih godina osnovnih ili master studija informatike ili matematike za rad na projektu u oblasti računarskog modeliranja mišića.

 

 

 

Na Institutu za matematiku i informatiku se u saradnji sa nekoliko američkih univerziteta već godinama realizuju projekti iz oblasti računarskog modeliranja mišića. U okviru projekata je razvijen niz računarskih metoda za simulaciju ponašanja mišića, kako na molekularnom nivou, tako i na nivou čitavih organa. Na ovim projektima je do sada radilo više nastavnika i studenata Instituta, što je rezultovalo određenim brojem aplikacija za naučnu upotrebu. Iz rada na ovim projektima je proisteklo i više diplomskih radova, master radova i doktorskih disertacija, a najvažniji rezultati su objavljeni u vodećim svetskim naučnim časopisima. 

 

Poželjne osobine, znanja i veštine:

  • Poznavanje programiranja u C/C++
  • Poznavanje osnova matematičke analize i verovatnoće
  • Poznavanje osnova fizike
  • Sklonost ka istraživačkom radu
  • Spremnost za učenje novih oblasti

 

Šta nudimo:

  • Mesečnu stipendiju sve vreme trajanja projekata
  • Rad na naučno-istraživačkim projektima
  • Razvoj naučnih i komercijalnih aplikacija
  • Mogućnost napredovanja i usavršavanja
  • Studijske boravke u SAD i Evropi

 

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje biografije na adresu boban.stojanovic@gmail.com, najkasnije do 15.9.2017.