Hour of Code 2017

Na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta, po drugi put, organizovan je Hour of Code (čas kodiranja) za osnovce.  Hour of Code je najveći edukativni globalni pokret koji uključuje preko 200 miliona đaka u preko 180 zemalja i ima za cilj popularizaciju računarskih nauka i podizanje svesti o važnosti edukacije iz ove oblasti.

Pored motivacionog predavanja, đaci V razreda su imali prilike da se upoznaju sa osnovnim konceptima kodiranja i da kroz praktičan rad kreiraju jednu aplikaciju-igricu. Pri tome su morali da iskažu kreativnost, sposobnost da rešavaju probleme i da rade timski. Za uspešno realizovane zadatke, đacima su dodeljeni sertifikati.

Hour of Code promoviše i rodnu ravnopravnost, tako da su na času kodiranja podjednako bili zastupljeni devojčice i dečaci. Pored školovanja budućih IT stručnjaka, IMI nastoji da kroz ovaj i slične događaje promoviše učenje informacionih tehnologija i kod đaka nižih nivoa obrazovanja.

Hour of Code podržava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a događaj na IMI-ju je takođe podržala i kompanija Microsoft Srbija.