Studentska anketa

 

Poštovane koleginice i kolege, obaveštavamo vas da će se u periodu od 25.12.2017. godine do 19.01.2018. godine sprovesti OBAVEZNA ANONIMNA studentska anketa o kvalitetu rada nastavnika, asistenata, biblioteke, studentske službe i računarskog centra Fakulteta.

Anketiranje će se sprovoditi elektronskim putem na sledećem linku:

https://www.pmf.kg.ac.rs/anketa

Uputstvo:

  • Otvoriti link
  • Odabrati Institut,
  • Odabrati smer,
  • Odabrati godinu studija,
  • Odabrati modul (ako postoje),
  • Uneti ocene (*)
  • Ukoliko imate sugestije vezane za nastavni proces na predmetu/rad službi, možete uneti komentar u odgovarajuće polje
  • Klikom na dugme Sledeći listić se prelazi na naredni predmet
  • Kada završite sa ocenjivanjem na svim predmetima kliknuti na dugme Završi anketu

(*) U slučaju predmeta koje ne slušate, ili Vam dati nastavnik/asistent nije predavao, odgovarajući deo listića se NE POPUNjAVA.

Kada završite anketu, dobićete svoj jedinstveni identifikacioni kôd koji MORATE PREDATI STUDENTSKOJ SLUŽBI prilikom upisa letnjeg semestra.

Anketu je moguće popuniti koristeći računar, pametni telefon ili tablet.

Za one studente koji nemaju pristup Internetu, popunjavanje ankete će takođe biti omogućeno i korišćenjem računara u maloj računarskoj učionici Instituta za matematiku i informatiku (A-II-24R), svakog radnog dana od 8 do 16 sati.

Rezultati ankete biće objavljeni na veb sajtu PMF-a.

Sva dodatna pitanja i sugestije možete uputiti na imi.servis@gmail.com .