logo


Крагујевац, Август 29-30, 2024

Галерија

O Догађају


Прва конференција o настави математике и информатике (The First Conference on Mathematics and Computer Science Teaching, TEMATCOM 2024) је национална конференција са међународним учешћем. Наставници и сарадници Природно-математичког факултета, а пре свега Институт за математику и информатику, као институција која више од пола века школује наставнике математике и информатике, сматрали су да је прави тренутак да се путем ове конференције окупе сви они који се баве унапређивањем наставне праксе, било као истраживачи или као практичари. То ће бити одлична прилика за размену научних резултата, добрих пракси, и остваривање сарадње колега из читаве Србијe, региона и шире.

Жеља организатора је да исту конференцију периодично организује, а непосредни повод за прву у низу је обележавање 70. рођендана проф. др Бранислава Поповића, који је пресудно утицао на реформе стидијских програма математике (и информатике) у домену методике наставе математике и сродних предмета који су усмерени на стицање наставничких компетенција.

Званични језици конференције су српски и енглески.

Одабрани комплетни радови, након процеса рецензирања, биће објављени у Зборнику Конференције.


Секције


Програм Конференције обухвата пленарна предавања (45 минута), предавања по секцијама и постере организоване у две секције:

  • Истраживања у настави математике и информатике

   • Методика наставе математике
   • Методика наставе рачунарства и информатике
   • Историја и филозофија математике
   • Развој курикулума и образовне политике
  • Школска пракса – јуче, данас, сутра

   • Приказ ситуација, проблема и решења из школске праксе
   • Угледни и огледни часови
   • Национална и међународна тестирања
   • Непосредни ефекти реформи – перспективе и изазови

Добродошли су и радови ван наведених тематских целина који се уклапају у тему конференције.


НовостиГалеријаВажни датуми


1. Јун 2024

Крајњи рок за подношење апстраката

15. Јун 2024

Крајњи рок за обавештавање аутора

1. Октобар 2024

Крајњи рок за подношење потпуних радова


Научни одборПрограм


Програм ће бити накнадно објављен.
Програм ће бити накнадно објављен.

Пленарни предавачиOрганизациони одборКонтакт


Адреса

Природно-математички факултет
Радоја Домановића 12
34000 Крагујевац
Србија

Телефон

+381 34 336 223
+381 34 335 040