Shadow_R
O Подружници

Оснивачка скупштина удружења Друштво математичара Србије – Подружница Крагујевац одржана је 13.12.2012. године са почетком у 20 часова на Природно-математичком факултету Универзитета у Крагујевцу. Усвојен је основачки акт Удружења, Статут Удружења и изабрани органи Удружења: Председник, Секретар, као и чланови Управног, Извршног и Надзорног одбора.

 

Статут Подружнице

 

Председник Подружнице: др Бојана Боровићанин, ванредни професор ПМФ-а у Крагујевцу.

Секретар Подружнице: др Милица Грбовић, доцент ПМФ-а у Крагујевцу.

Чланови Управног одбора су:

 1. проф. др Бојана Боровићанин, Председник Удружења,
 2. доц. др Милица Грбовић, Секретар Удружења,
 3. Ана Станковић,
 4. доц. др Ненад Стојановић,
 5. др Радојко Дамјановић

Чланови Извршног одбора су:

 1. проф. др Бојана Боровићанин, Председник Удружења,
 2. доц. др Милица Грбовић, Секретар Удружења,
 3. доц. др Ненад Вуловић.

Чланови Надзорног одбора су:

 1. Славица Марковић,
 2. Владимир Луковић,
 3. проф. др Бранислав Поповић.

Подружница је регистрована као удружење грађана у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 06.02.2013.

Решење о упису у Регистар удружења

Потврда о извршеној регистрацији

 

Претходни председници Удружења: