Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

graf.struktura_podataka [2011/12/08 22:21]
jelena.radovanovic created
graf.struktura_podataka [2011/12/08 22:25] (current)
jelena.radovanovic
Line 5: Line 5:
-{{:300px-binary_search_tree.svg.png|}}+{{:250px-6n-graf.svg.png|}}
====== Избори репрезентације ====== ====== Избори репрезентације ======
Графови се у рачунарству представљају на разне начине. Најчешћи су листа повезаности и матрица повезаности. Листа повезаности је имплементирана тако што представља сваки чвор као структуру података која садржи листу свих суседних чворова. Матрица повезаности је матрица, чије врсте и колоне представљају почетне и крајње чворове, а дати члан матрице представља индикацију да ли између одговарајућа два чвора постоји грана (рецимо 0 ако не постоји, а 1 ако постоји). Листе повезаности се чешће користе код ретких графова, а у супротном су матрице повезаности добар избор. Такође, за врло велике графове који имају неку правилност што се тиче положаја грана, могући избор представљања је симболички граф. Ређе се за представљање графа користи матрица инциденције. Врсте ове матрице представљају чворове, а колоне представљају гране. У свакој колони стоје јединице на местима која одговарају чворовима које спаја одговарајућа грана (а на осталим местима су нуле). Графови се у рачунарству представљају на разне начине. Најчешћи су листа повезаности и матрица повезаности. Листа повезаности је имплементирана тако што представља сваки чвор као структуру података која садржи листу свих суседних чворова. Матрица повезаности је матрица, чије врсте и колоне представљају почетне и крајње чворове, а дати члан матрице представља индикацију да ли између одговарајућа два чвора постоји грана (рецимо 0 ако не постоји, а 1 ако постоји). Листе повезаности се чешће користе код ретких графова, а у супротном су матрице повезаности добар избор. Такође, за врло велике графове који имају неку правилност што се тиче положаја грана, могући избор представљања је симболички граф. Ређе се за представљање графа користи матрица инциденције. Врсте ове матрице представљају чворове, а колоне представљају гране. У свакој колони стоје јединице на местима која одговарају чворовима које спаја одговарајућа грана (а на осталим местима су нуле).
 
graf.struktura_podataka.txt · Last modified: 2011/12/08 22:25 by jelena.radovanovic
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license:CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki