Почетна

Добро дошли на IMI Python!

Овај сајт је намењен учењу програмског језика Python. Python је бесплатан софтвер отвореног кода чији је развој веома интензиван. Python се може бесплатно преузети са Интернета (https://www.python.org/). Python је прилично лак за корисника. Аутори Python-a су се водили идејом да се при решавању проблема концентрација посвети самом проблему, а не финесама програмског кода. Постоји мишљење да је Python један од најлакших програмских језика за коришћење, а самим тим и време потребно за савладавање основа Python-а је доста кратко.

IMI Python курс је подељен на три нивоа: основни, средњи и напредни. Сваки ниво садржи материјал и задатке који су у складу са тежином нивоа. Циљ курса је да кроз садржај студенти стекну знање неопходно за самостално разумевање и решавање Python проблема.

 

Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво