Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija Zadatak 5.

Re: Odgovor: Normalizacija Zadatak 5.

napisao/la Ana Kaplarević-Mališić -
Broj odgovora: 0

Vaš odgovor je solidan.

Značenja atributa nisu baš bila jasna. Izvinjavam se! Pod rodjak se podrzumevala rođačka veza (ujak, ujna, tetka,...)

a)    IDdete, rodjak -> poklon, godina ;

Jedno dete može od svake vrste rođaka da dobije samo jedan poklon, nevezano za godinu. 

b)    IDdete, godina -> poklon, rodjak, IDosoba ;

Jedno dete jedne godine može dobiti samo jedan poklon. 

c)    IDosoba -> poklon, godina, rodjak, IDdete.

Jedna osoba može dati samo jedan poklon, ali to ne utiče na broj poklona koje jedno dete može dobiti. Svako dete može dobiti onoliko poklona koliko ima rođaka.