Zadaci za vežbu i pitanja

Normalizacija - kolokvijum 2020/21