DM Dokumenten Management GmbH

 

 

 

Uspešna saradnja Instituta za matematiku i informatiku i kompanije DM Dokumenten Management GmbH se nastavlja i ove godine.

Rezultati prethodnih ciklusa stručne prakse, kada smo sa nekim polaznicima nastavili saradnju (u vidu stalnog radnog odnosa ili stipendijskih ugovora), su pozivnica za mlade, ambiciozne ljude koji žele da usavrše svoje znanje i postanu stručnjaci u raznim IT oblastima.

Polaznicima nudimo:

  • Rad sa vrhunskim stručnjacima
  • Učestvovanje u razvoju i implementaciji kompleksnih softverskih rešenja
  • Učenje najmodernijih softverskih tehnologija
  • Sticanje iskustva kroz rad sa klijentima i partnerima u zemlji i inostranstvu
  • Rešavanje konkretnih softverskih problema korišćenjem znanja stečenog na fakultetu

Ovogodišnji program prakse obuhvata podeljen je u tri grupe:

Za matematičare:

  • Implementacija poslovnih procesa i DMS sistema i integracija sa drugim sistemima (Windows OS, SQL Server, IIS, Informacioni sistemi)

Za informatičare:

  • Programiranje

Razvoj web servisa i klijentskih aplikacija i integracija sa lobo DMS i BPM sistemima (ASP.NET Core Web API, Blazor Web Assembly, SQL Server)

  • Administracija

Administriranje i upravljanje poslovnim sistemima i računarskim mrežama (Active Directory, Hyper-V virtuelizacija, Operativni sistemi, SQL Server, Serveri, Ruteri, Switchevi, Storage-i…)

Trajanje stručne prakse je dve nedelje online, svakog radnog dana u periodu od 10-16h.

Nakon završenog prvog dela najuspešniji kandidati, koji su zainteresovani za nastavak saradnje u vidu zaposlenja ili stipendije, imaju mogućnost za nastavak stručne prakse u trajanju od još dve nedelje u prostorijama naše kompanije, svakog radnog dana u periodu od 10-16h.

Najboljim polaznicima nudimo mogućnost zaposlenja u našoj kompaniji kao i razne oblike stipendija.

Termin održavanja stručne prakse:

I deo: 02.08.2021 – 13.08.2021

II deo: 16.08.2021 – 27.08.2021

Studenti se mogu prijaviti najkasnije do 15.07.2021. slanjem CV-a na info@lobodms.rs

BROJ MESTA JE OGRANIČEN.

Kontakt podaci:

DM Dokumenten Management GmbH
info@lobodms.rs
Svetozara Markovića 78, 34000 Kragujevac
034 37 37 35Institut