Praksa na Institutu za matematiku i informatiku

 

 

Studenti informatike Stručnu praksu u školskoj 2018/19. mogu obaviti i na Institutu za matematiku i informatiku. Praksa će biti realizovana tokom letnjih meseci (jun-avgust). Dinamika angažovanja će biti definisana u dogovoru sa kandidatom.

Zadaci na kojima student može biti angažovan su:

  • uspostavljanje podrške za digitalizaciju dokumentacije,
  • unapređenje veb aplikacija za rezervaciju prostornih resursa i kontrolu računarskih učionica,
  • unapređenje sajta Instituta za matematiku i informatiku
  • monitoring infrastrukture (Cacti, Ganglia),
  • uspostavljanje automatskih procedura održavanja desktop i server sistema (Puppet, Chef, Ansible),
  • umrežavanje, DevOps procedure,
  • Virtuelizacija (KVM, Proxmox).

Koji će od zadataka biti dodeljen/i studentu zavisi od afiniteta i iskustva samog studenta.


Od kandidata se kao preduslov traže položeni ispiti Operativni sistemi 1, Računarske mreže i mrežne tehnologije i Klijentske veb tehnologije, a poželjan je položen ispit iz Veb programiranja. Prijave sa CV-jem i listom položenih ispita (nije obavezan zvanični dokument) slati na imi.servis@gmail.com.