Centar za istraživanje javnih politika

Centar za istraživanje javnih politika (CENTAR) je nezavisna istraživačka organizacija (think tank), koja je osnovana 2010. godine. CENTAR čini grupa inovativnih istraživača i digitalnih entuzijasta koji promišljaju budućnost rada u Srbiji, inkluzivnu bezbednost i stvaranje održivih partnerstava usmerenih ka društvenim promenama. Kroz svoj multidisciplinarni pristup istražujemo veze između socio-ekonomskih i bezbedonosnih domena od svakodnevnog značaja za građane.

Naš tim čine stručnjaci iz oblasti sociologije, ekonomije, elektrotehnike, politikologije, filozofije, psihologije, javnih politika i bezbednosti. Akademski profil zaposlenih u CENTRU uključuje istraživače i istraživačice koji su se školovali ili obučavali na univerzitetima kao što su Harvard, Oksford, Centralnoevropski univerzitet, NYU, Université Pierre Mendès France i Univerzitet u Beogradu. Za osam godina postojanja sproveli smo više od 30 istraživačkih projekata u Srbiji i na Balkanu.

Kroz svoja istraživanja i javno zagovaranje, CENTAR teži da ostvari svoju misiju i doprinese razvoju održivog, prosperitetnog i pravednog društva u kome su mišljenja i brige svih građana ravnopravno čuju i uvažavaju.

Cilj CENTRA je da postane referentna tačka civilnog društva u sagledavanju izazova sa kojima se Srbija susreće u digitalno doba u oblastima budućnosti rada, bezbednosti i socijalnog kapitala.

Tokom dvomesečne prakse, studenti ce učestvovati u različitim istraživačkim projektima kojima se CENTAR bavi. U okviru istraživačkih timova njihova zaduženja će biti sledeća:

 • prenos podataka iz Pythona ili R programskih jezika u excel fajlove radi dalje obrade podataka
 • sortiranje velikog broja podataka po zadatim funkcijama
 • analiza podatka po zadatim funkcijama
 • sažeti grafički prikaz (infografik) i priprema opisa teksta najznačajnih podataka iz Centrovih istraživanja
 • učestvovanje u određivanju populacije i uzorka u Centrovim  istraživanjima
 • učestvovanje u sprovođenju intervjua i fokus grupa
 • kodiranje i analiza intervjua i fokus grupa uz pomoć odgovarajućih softvera


Studente na praksi će mentorisati Vođa istraživačkog tima, a svaki student će raditi u paru sa mlađim istraživačem koji su već angažovani na projektima.

Tokom dvomesečne prakse studenti ce ovladati sledećim veštinama:

 • sortiranje i analiza velikih broja podataka po zadatim funkcijama
 • osnove statistike - uzorkovanje i skupljanje podataka
 • vodjenje intervjua i fokus grupa
 • kodiranje u ATLAS softveru

za prijave za praksu poslati e mail na adresu office@publicpolicy.rs sa subject: Praksa u CENTRU