IKT Klaster - ponuda praksi

Organizovana praksa IKT klastera centralne Srbije Kragujevac planirana je za period jul/oktobar tekuće godine, uz mogućnosti:

•    obavljanja stručne prakse u okviru nastavnog programa fakulteta,
•    usavršavanja pojedinačnih znanja iz IT oblasti,
•    pomoć u istraživačkom radu,
•    rad sa kvalifikovanim mentorima,
•    proširivanja znanja kroz praktični rad,
•    uklapanja termina u firmama članicama IKT klastera centralne Srbije,
•    razvoj karijere i mnoge druge programe.

Pohađanje prakse u planiranom periodu moguće je obavljati u firmama na teritoriji grada Kragujevca, uz mogućnost obavljanja prakse u firmama članicama u okolnim gradovima: Kraljevo, Jagodina, Čačak...

Stručnu praksu je moguće ostvariti u sledećim privrednim organizacijama, na ponuđenim programima:


Poslovno udruženje IKT klaster centralne Srbije Kragujevac

Više studenata na praksi za period jul/avgust/septembar/oktobar na zadacima:

-    istraživanje tržišta IT sekrora u Srbiji i inostranstvu,
-    uređenje i proširivanje baze podataka klastera,
-    upoznavanje sa načinom rada klastera,
-    učešće u marketinškim aktivnostima klastera,
-    rad na aktivnim projektima klastera,
-    uređenje socijalnih mreža.


Concept Factory

Jedan student avgust/septembar.
Student bi tokom prakse bio uključen u rad firme na projektima koji su u tom periodu aktuelni.

Lobo DMS

dva polaznika istovremeno, jednom mesečno.

 • Razvoj mobilnih aplikacija:
 • iOS (ObjetiveC ili Xamarin.iOS)
 • Windows 8.1 /RT/Phone
 • Android (Java ili Xamarin.Android)
 • SQLite baze podataka
 • Windows klijentske aplikacije
 • WinForms
 • WPF (XAML)
 • Web Servisi
 • WCF (SOAP)
 • JSON
 • Windows servisi
 • Web aplikacije
 • Silverlight
 • Baze podataka (SQL Server)


Singleton Solutions

nedeljno jedan student na temu iPhone

1. Pon. 21.07.2014.
2. Pon. 28.07.2014.
3. Pon. 04.08.2014.
4. Pon. 01.09.2014.
5. Pon. 08.09.2014.
6. Pon. 15.09.2014.
7. Pon. 22.09.2014.

Emisia Consulting

termin stručne prakse za školsku 2013/14 je od 14.07.2014. do 22.08.2014. Dva puta nedeljno u trajanju od 6 nedelja.

Stručnom praksom u Emisia Consulting d.o.o studentima će biti omugućeno da:
•    rade sa kvalifikovanim mentorima sa dugogodišnjim iskustvom;
•    učestvuju u izradi konkretne aplikacije u JAVA programskom jeziku;
•    rade sa najnovijim tehnologijama;
•    unaprede svoje znanje kroz iskustvo;
•    dobiju uvid u način funkcionisanja uspešne softverske kompanije;
•    povećaju sebi šanse za razvoj uspešne karijere u IT sektoru.


Pored ponuđenih kompanija sa konkretnim programima prakse, obavljanje pojedinačne prakse na specifičnim programima moguće je organizovati u ostalim članicama klastera. Više informacija na http://ict-cs.org/cluster-members/

Zainteresovani studenti  svoju prijavu na program stručne prakse 2014 mogu poslati na e-mail klastera office@ict-cs.org uz: struktuiranu biografiju, motivaciono pismo, program/firmu gde žele obaviti praksu i period u kome bi praksa bila obavljena.

Prijave za sručnu praksu će biti procesuirane sve do popune slobodnih mesta, odnosno isteka ponuđenih termina.