ComTrade IT Solutions and Services

Studentima nudimo :

  • mogućnost obavljanja stručne prakse u okviru nastavnog programa fakulteta,
  • izradu projekata i seminarskih radova,
  • izradu diplomskih radova uz saradnju sa profesorima, asistentima i stručnim saradnicima sa fakulteta,
  • pomoć u istraživačkom radu

Organizovani sistem studentske prakse (2 meseca x 5 dana u nedelji x 6h dnevno), za studente fakulteta i visokih škola IT struke (PMF, VTŠ, Tehnički fakultet, Elektronski, ETF, FTN, RAF… ) ali i studente Ekonomskog i Umetničkog fakulteta (odseka za primenjenu umetnost) kojima se omogudava da svoju kreativnost iskažu u biznis analitici i oblasti grafičkog dizajna uz pomod najsavremenijih tehnologija, a sve u sklopu razvoja IT sistema.

Svakom studentu pri obavljanju prakse obezbeđujemo :

  • Kvalitetan radni prostor
  • Dinamičan I zanimljiv rad
  • Kompetentne stručnjake koji ide, kao mentori, raditi sa svakim studentom
  • Dodir sa najsavremenijim tehnologijama
  • Mogućnost dodatnog stručnog usavršavanja

 

 

 

Konkurs je trajno otvoren, broj polaznika ograničen.

Zainteresovani studenti se mogu prijaviti popunjavanjem on line prijave na www.comtrade.com/praksa , ili slanjem CV na praksa@comtrade.com

Duznosti praktikanta
Student koji obavljla praksu u okviru naše komapnije treba da poštuje pravila održavanja prakse o kojima se unapred dogovori sa osobama odgovornima za vođenje tog procesa. Neka od načelnih pravila su da se praksa obavlja svakim radnim danom u nedelji u periodu od 9-15h uz obavezno prisustvo svakog praktikanta. Za vreme prakse polaznik poseduje opremljeno radno okruženje u posebno opremljenom prostoru za praksu. U toku tog perioda praktikantu se dodeljuje i mentor čija je duznost da praktikanta tehnički edukuje i upozneje sa procesima kompanije. Od studenta se očekuje da poštuje kolege sa kojima sarađuje i otvorenom komunikacijom doprinese svom ličnom usavršavanju uz poštovanje pravila  i vrednosti kompanije.

Potrebna znanja:
• Poznavanje rada u bar jednom OOP jeziku
• Poznavanje rada u SQL, osnovna znanja o bazama podataka (modeliranje, concept transakcija, …)
• Poznavanje osnovnih koncepata UML-a
• Dobro poznavanje engleskog jezika

Opšti podaci o firmi :

Delatnost : Projektovanje, razvoj i implementacija kompletnih sistema u oblasti informacionih i
telekomunikacionih tehnologija

Kontakt podaci :

Kontakt osoba : Ivana Bošković, Bojan Tanasijević, Miroslav Stojanović
Adresa : Industrijska 7 34000 Kragujevac;
Augusta Cesarca 18/106, 21101 Novi Sad
Telefon : 034/308-927; 021/426-045
Fax : 034/300-082
Mail : www.comtrade.com/praksa

Web : praksa@comtrade.com