Inovatec - stručna praksa

 

Inovatec praksa se održava po drugi put i namenjena je studentima koji žele da usavrše svoje znanje i da steknu praktična iskustva u radu u IT kompaniji.

Polaznici koji budu pohađali praksu dobijaju jedinstvenu priliku da budu deo Inovatec tima, da prošire znanja stečena na fakultetu, kao i da provere svoje sposobnosti.

Više o kompaniji Inovatec mozete pogledati na sajtu.

Kandidati će polagati kratak test u pisanoj formi a nakon toga sledi intervju sa zaposlenima u firmi. Najbolji kandidati će biti pozvani na praksu koja će trajati od 6. do 24. avgusta 2018. Praksa će se održavati radnim danima (ponedeljak-petak) u radno vreme (8-16h) u prostorijama Inovatec-a u ulici Kralja Aleksandra I Karađorđevića 23 (iznad Maxija u glavnoj ulici, nekadašnja direkcija TP Srbija).

TEMA: OCR u praksi

Želimo da razvijemo OCR (Optical character recognition) komponentu za naše proizvode i želimo da budete deo toga. Koristićemo najnaprednije alate i algoritme za obradu slika, tako da stečeno znanje može kasnije da se upotrebi u mnogim oblastima računarske tehnologije. Razvijene komponente će postati trajan deo Inovatec prozvoda koje koristi više od 30 finansijskih institucija u Kanadi i SAD.

Proces prijava je već počeo. Ako želiš da budeš deo Inovatec prakse pošalji CV na dcalija@inovatec.ca. U obzir će biti uzete sve prijave poslate do 30.06.2018.

Selekcija polaznika će biti u prvoj polovini jula 2018.