Studentska anketa

 

U periodu od 18.06.2017. godine do 30.06.2018. godine će biti sprovedeno OBAVEZNO ANONIMNO anketiranje studenata. U okviru ankete studenti imaju priliku da se izjasne o kvalitetu rada nastavnika, asistenata, biblioteke, studentske službe i računarskog centra Fakulteta. Pozivamo studente da iskoriste priliku i iznesu svoje mišljenje!

anketi

 • U cilju praćenja i unapređivanja kvaliteta nastave Fakultet ima obavezu da svake školske godine anketira studente. 
 • Studentska anketa je prilika da studenti iznesu svoje mišljenje o:
  • kvalitetu izvođenja nastave i vežbi,
  • kvalitetu rada Biblioteke,
  • kvalitetu rada Studentske službe,
  • o tehničkoj opremljenosti Fakulteta.

Popunjavanje ankete 

Anketa je dostupna na adresi www.pmf.kg.ac.rs/anketa. Popunjavanje ankete se sastoji iz nekoliko koraka:

 • Unos osnovnih podataka o studijama:
  • Institut
  • smer
  • Godina studija
  • Modul (ako postoji)
 • Unos pojedinačnih ocena predmeta
  • Ocene za tekući predmet popunjavaju studenti koji su predmet slušali školske 2017/18.
  • U slučaju izbornih predmeta koji student nije pohađao, odgovarajući deo listića treba ostaviti OSTAVITI NEPOPUNjEN i odabrati opciju „Sledeći listić“.
  • U slučaju da tekući predmet student nije pohađao kod navedenog nastavnika/asistenta, odgovarajući deo listića treba ostaviti OSTAVITI NEPOPUNjEN i odabrati opciju „Sledeći listić“.
 • Sugestije vezane za nastavni proces na predmetu/rad službi treba uneti u posebno označeno polje za komentar.
 • Klikom na dugme Sledeći listić se prelazi na naredni predmet.
 • Po završetku ocenjivanja svih predmeta kliknuti na dugme Završi anketu.
 • Po završetku ankete student dobija jedinstveni identifikacioni kôd koji će predati prilikom prijave ispita u julskom roku.
 • Anketu je moguće popuniti koristeći računar, pametni telefon ili tablet.
 • Za potrebe popunjavanja ankete, studentima će biti omogućen pristup računarima u maloj računarskoj učionici Instituta za matematiku i informatiku (A-II-24R), svakog radnog dana od 8 do 16 sati.

Studentska anketa je anonimna i obavezna

Po popunjavanju ankete student dobija jedinstven identifikacioni kôd koji je u obavezi da preda STUDENTSKOJ SLUŽBI prilikom prijave ispita u julskom ispitnom roku (3-5. jul).

Napomena: Apsolventi nisu u obavezi da popune anketu.