Prijava za otvaranje naloga na Studentskom portalu

 

Obaveštavamo sve studente Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu da je Fakultet otpočeo sa uvođenjem novog informacionog sistema za podršku radu Studentske službe. Novi sistem predviđa i implementaciju Studentskog portala sa elektronskom prijavom ispita.

Svim aktivnim studentima će biti omogućen pristup portalu. Za potrebe otvaranja pojedinačnih naloga neophodno je da studenti dostave svoje e-mejl adrese.

Dostava e-mejl adresa se obavlja popunjavanjem obrasca na adresi https://www.pmf.kg.ac.rs/index.php/prijava_email

Uputstvo za popunjavanje se nalazi na istoj stranici.