Societe Generale Banka - saradnja

 

Institut za matematiku i informatiku je svesrdno prihvatio ponudu Societe Generale banke da kao partner podrži i među svojim studentima promoviše programe stručnih praksi, pre svega usmerenih ka studentima završnih godina ili apsolventskog statusa koji su zainteresovani za posao u finansijskoj industriji i početak karijere u oblasti osiguranja. 

Direkcije ljudskih resursa banke je osmislila program angažovanja i karijernog građenja mladih matematičara i informatičara, u okviru koga će se studentima pružiti prilika da u okviru plaćene stručne prakse u Societe Generale Osiguranju, pod mentorstvom iskusnih aktuara, menadžera rizika i IT menadžera, steknu dodatna konkurentna znanja i praktična iskustva. Cilj programa je i da podrži razvojnu politiku Societe Generale Osiguranja, koju karakteriše izražena potreba za profilisanjem stručnjaka koji će moći da odgovore na raznovrsne i složene poslovne zadatke, tako da će kandidatima koji se najbolje pokažu biti ponuđeno zasnivanje radnog odnosa.   


Više o detaljima konkursa možete videti na 

https://poslovi.infostud.com/posao/Junior-Risk-Analyst/Societe-Generale-Osiguranje-a.d.o./233759 - Junior Risk Analyst za studente matematike

https://poslovi.infostud.com/posao/Junior-Application-Developer/Societe-Generale-Osiguranje-a.d.o./233760 - Junior Application Developer za studente informatike