ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA i korišćenje Studentskog portala - OBUKA

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Obuka studenata za elektronsko prijavljivanje ispita i korišćenje Studentskog portala - INDEKS biće održana u

sredu 28.11.2018. u svečanoj sali Fakulteta

prema sledećem rasporedu:

  • 12.00 za studente Instituta za fiziku i Instituta za matematiku i informatiku,
  • 12.30 za studente Instituta za hemiju i Instituta za biologiju i ekologiju, kao i studente Psihologije.

 

OTVARANjE NALOGA

Počevši od DECEMBARSKOG ISPITNOG ROKA prijava ispita biti sprovođena elektronskim putem, preko Studentskog portala. Svim aktivnim studentima će biti omogućen pristup Portalu. Za potrebe otvaranja pojedinačnih naloga neophodno je da studenti dostave svoje e-mejl adrese.

Otvaranje naloga na Studentskom portalu je OBAVEZNO za sve studente! Pozivamo sve studente da najkasnije do 10.1.2019. dostave svoje e-mail adrese i aktiviraju naloge na Studentskom portalu.

Dostava e-mejl adresa se obavlja popunjavanjem OBRASCA na adresi.

Uputstvo za popunjavanje obrasca se nalazi na istoj stranici. Da bi adresa bila upotrebljena za otvaranje naloga, neophodno je da korisnik potvrdi njenu ispravnost klikom na aktivacioni link. Aktivacioni link se dobija u poruci poslatoj na adresu koju je korisnik naveo.

Za prijavu grešaka i promenu prijavljenog e-mejla obratiti se na adresu studentski.portal@pmf.kg.ac.rs

Napomena: Studenti koji su adresu prijavili ranije, a nisu promenili vrstu studija, nemaju obavezu da to ponovo učine.


U Kragujevcu, 26. 11. 2018. godine

Prodekan za nastavu

Prof. dr Aleksandar Ostojić