IMI gost - Adam Stanojević, softverski inženjer kompanije Seven Bridges

U sredu

26.6.2019. u 14h u sali A-II-20

gost Instituta za matematiku i informatiku će biti

Adam Stanojević, softverski inženjer u kompaniji Seven Bridges.

Adam će održati predavanje na temu

Metapodaci i baze znanja iz perspektive Seven Bridges-a

Sažetak predavanja

Kontinuirano omasovljenje i demokratizacija genomskih podataka proizvode ogromnu količinu fajlova. Ti fajlovi se koriste za kompleksna istraživanja i analize u oblastima bioinformatike. Seven Bridges na svojoj platformi omogućava širok spektar analiza i obrade tih fajlova koristeći pojednostavljene, pouzdane i efikasne mehanizme. U svrhu što preciznijeg odabira adekvatnih ulaznih podataka, Seven Bridges koristi koncepte Semantic Web-a i Linked Data-e da anotira, indeksira i pretražuje metapodatke vezane za fajlove i kontekst njihove analize.

O kompaniji

Seven Bridges je startup kompanija koja se bavi analizom biomedicinskih podataka. Analizama na platformi koju kompanija razvija se ubrzavaju i omogućavaju dalji proboji u istraživanjima raka, razvoju lekova i personalizovane medicine. Hiljade istraživača iz biotehnološke i farmaceutske industrije koriste usluge Seven Bridges platforme. Kompanija je u ovom trenutku uključena u realizaciju tri najveća projekta iz oblasti genetike na svetu.

Misija kompanije je da pomogne i ubrza razvoj personalne medicine praveći platformu za obradu, analizu i interpretaciju širokog spektra biomedicinskih podataka.

Seven Bridges ima preko 200 zaposlenih u 7 kancelarija - Bostonu (HQ), Beogradu, Londonu, Istanbulu, Ankari, San Francisku i Kini.