CERAMO dodeljuje stipendije studentima informatike

Centar za računarsko modelovanje i optimizaciju raspisuje konkurs za stipendiranje tri studenta završnih godina osnovnih ili master studija informatike za rad na projektima iz oblasti veštačke inteligencije, softverskog inženjerstva i računarstva u oblaku (cloud computing-a).

U okviru Centra studenti će imati priliku da rade na širokom spektru interdisciplinarnih projekata iz oblasti računarskog modelovanja i optimizacije, što podrazumeva primenu najsavremenijih računarskih metoda i softverskih alata. Veliki broj nastavnika i studenata Instituta za matematiku i informatiku učestvovao je na projektima Centra, iz čega su proistekli brojni diplomski i master radovi, kao i doktorske disertacije. Studenti će, u saradnji sa istraživačima Centra, raditi na razvoju aplikacija za naučnu i komercijalnu upotrebu i na taj način usavršavati svoje znanje i steći nove veštine. 

Šta nudimo:

  • Rad na realnim istraživačko-razvojnim projektima
  • Razvoj naučnih i komercijalnih aplikacija
  • Mesečnu stipendiju sve vreme trajanja projekata
  • Mogućnost napredovanja i usavršavanja

Zainteresovani kandidati mogu poslati svoje biografije na adresu boban.stojanovic@gmail.com, najkasnije do 18.9.2019.