CERAMO tim na Univerzitetu Vestminster u Londonu

Saradnici Centra za računarsko modelovanje i optimizaciju (CERAMO) deo su međunarodnog konzorcijuma koji u okviru CloudiFacturing Horizon 2020 projekta radi na razvoju softverskog rešenja za optimizaciju proizvodnje u metalskoj industriji.

Pod okriljem CloudiFacturing projekta CERAMO tim, zajedno sa stručnjacima iz R&D kompanije Vodéna i MIND grupe, učestvovao je na Drugom kod-kampu koji je organizovan na Univerzitetu Vestminster u Londonu. Cilj kampa bio je intenzivan grupni rad na unapređenju Cloud bazirane softverske platforme za rešavanje kompleksnih optimizacionih problema uz konsultacije sa ekspertima sa Fraunhofer instituta, kompanije CloudBroker i sa Univerziteta Vestminster.