Priprema prijemnog ispita iz MATEMATIKE

 

U skladu sa uvedenim vanrednim stanjem, nastava za pripremu prijemnog ispita biće realizovana na daljinu.

Materijali će biti postavljani sukcesivno (svake subote). Uključivaće postavke zadataka iz  nastavne teme predviđene u tom terminu  kao i detaljna rešenja  pojedinih zadataka.  Za sve zadatke biće data konačna rešenja i elektronska adresa tako da učenici mogu da postavljaju pitanja ili da se konsultuju oko zadataka.

Potrudićemo se da maksimalnom dostupnošću i saradnjom postignemo najbolje rezultate i obezbedimo kontinuiranu aktivnost učenika.