Odluke i preporuke Dekanskog Kolegijuma

 

Odluke i preporuke Dekanskog kolegijuma u vezi nastavnog procesa do kraja semestra možete videti na sajtu Fakulteta

https://www.pmf.kg.ac.rs/index.php/vesti/732-odluke-i-preporuke-dekanskog-kolegijuma.

Sva nastava na IMI će biti završena on-line. Ukoliko bude izuzetaka, blagovremeno će biti istaknuta obaveštenja.

Najkasnije 18. maja biće objavljeni rasporedi kolokvijuma (redovnih i popravnih), kao i rasporedi ispita za junski i julski rok.