Kompanija ASSECO nagradila najbolju ekološku aplikaciju

I ove godine smo u otežanim, ali za programere sasvim normalnim uslovima, u okviru predmeta Softverski inženjering održali takmičenje za najbolji softverski proizvod. Za najbolje ekološko softversko rešenje je proglašena aplikacija Moj grad tima ANTS, koji je od kompanije ASSECO nagrađen vrednim nagradama. Iako je jedan od osnovnih ciljeva predmeta priprema studenata za timski rad, kompanija ASSECO je posebno, kao najistaknutijeg pojedinca, nagradila i Milovana Ostojića, za izvanredan doprinos drugoplasiranom timu Cul-de-sac.

 Članovi tima ANTS i najbolji pojedinac Milovan Ostojić

Na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu se u okviru studijskog programa Informatika održava kurs iz predmeta Softverski inženjering. Cilj ovog predmeta je priprema studenata za realne uslove poslovanja u softverskoj industriji. Svi studenti se dele u timove koji imaju zadatak da za vreme trajanja kursa razviju sopstveno softversko rešenje za zadati realan problem. Po završetku kursa se organizuje takmičenje za najbolju aplikaciju, pri čemu se u obzir uzimaju zadovoljenost zahteva klijenta, kvalitet projektne dokumentacije, ispravnost, robustnost i bezbednost aplikacije, doživljaj korisnika i dizajn korisničkog okruženja, ali i sposobnost prezentovanja proizvoda klijentima.

Tema ovogodišnjeg projekta je bila razvoj društvene mreže za rešavanje ekoloških problema. U okviru projekta Moj grad studenti su razvijali mobilnu i web aplikaciju za prijavljivanje ekoloških problema, koja za cilj ima da motiviše građane da samostalno i uz pomoć institucija rešavaju ekološke izazove sa kojima se susreću u svom gradu.

A da li smo u tome uspeli, možete pogledati na https://www.youtube.com/watch?v=O6JlM84xOT0&t=75s.