Prezentacija modula i izbornih predmeta

 

Prezentacija modula i izbornih predmeta na II, III i IV godini OAS Matematike i OAS Informatike održaće se u četvrtak 24. septembra prema rasporedu datom ispod.

 

OAS Matematike, Svečana sala

OAS Informatike, sala A-II-21

II godina

10:00

10:00

III godina

10:45

10:45

IV godina

11:30

11:30

Nakon obavljenih prezentacija na sajt Instituta će biti postavljen poziv za popunjavanje ankete sa ponudama izbornih predmeta po studijskim godinama. Popunjavanje anketa je obavezno! U zavisnosti od broja zainteresovanih studenata biće definisana konačna lista predmeta koji će biti realizovani. Predmeti za koje se izjasni mali broj studenta neće biti realizovani.

Prezentacija izbornih predmeta za studente I godine OAS Matematike i OAS Informatike održaće se u ponedeljak 28. septembra po prijemu brucoša.

Prezentacija modula i izbornih predmeta za studente MAS Matematike i MAS Informatike održaće se u četvrtak 8. oktobra po završetku prijemnog ispita.