Realizacija nastave OAS Matematike i OAS Informatike u školskoj 2020/21.

 

Poštovani studenti,

U toku zimskog semestra školske 2020/2021 nastava će biti realizovana na sledeći način.

OAS Matematike

  • Nastava za studente godine studija će se odvijati uživo prema objavljenom rasporedu.
  • Za studente II godine nastava će najvećim delom biti organizovana uživo u popodnevnoj smeni, izuzev manjeg broja predmeta koji će zbog velikog broja studenata (realizuju se na više modula ili su zajednički i za studente informatike) biti organizovani isključivo onlajn (ovi predmeti će biti označeni u rasporedu časova).
  • Za studente III i IV  godine nastava će većim delom biti održavana onlajn, uz povremene dolaske na Fakultet radi konsultacija i razjašnjavanja gradiva. Naime, studenti će tokom jedne radne nedelje dolaziti na Fakultet gde će biti organizovana nastava uživo prema rasporedu koji će biti istaknut (izuzetak su predmeti koji će se realizovati isključivo onlajn, a koji će biti naznačeni u rasporedu; nastavnici ili saradnici na ovim predmetima će vas obavestiti o načinu rada). Nakon toga, tokom sledeće tri radne nedelje, nastava se organizuje onlajn, u skladu sa rasporedom.

U prvoj radnoj nedelji (od 05.10.- 09.10.) SVI STUDENTI  III i IV godine OAS Matematike dolaze na nastavu uživo.

OAS Informatike

  • Nastava za studente I godine studija će se odvijati uživo prema objavljenom rasporedu.
  • Nastava na II, III i IV godini će se odvijati na daljinu, sa izuzetkom nekoliko predmeta koji će biti izdvojeni u posebne termine van smena u kojima se odvija onlajn nastava. Termini konsultacija uživo će biti zakazivani prema potrebi i u dogovoru studenata i predmetnog nastavnika/saradnika.

Nastava i onlajn i uživo se realizuje prema JEDINSTVENOM rasporedu časova koji će biti objavljen narednih dana.

Ovakva organizacija nastave će važiti sve dok to epidemiološka situacija bude dozvoljavala.