Spin-off kompanija PMF-a među najboljim startapovima u Evropi

Na nedavno održanom takmičenju EDI Datathon 2020 u organizaciji Evropskog data inkubatora, među najboljim evropskim startapovima koji razvijaju rešenja u oblasti Big Data, našla se i kragujevačka kompanija Vodéna, osnovana kao spin-off Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu.

Odgovarajući na izazov kompanije Migros, jednog od najvećih svetskih maloprodajnih lanaca, Vodéna je predložila inovativnu softversku platformu za efikasno kreiranje i održavanje velikog broja prediktivnih modela. Ova platforma će kompaniji Migros omogućiti istovremeni rad sa više stotina hiljada modela, što će rezultovati svakodnevnim prognozama prodaje pojedinih kategorija proizvoda u više od 2000 prodavnica. Rešenje je zasnovano na najsavremenijim tehnikama mašinskog učenja i cloud tehnologija, a na njegovoj realizaciji će u narednih nekoliko meseci zajedno raditi istraživači Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu i stručnjaci kompanije Vodéna.