Odluka Dekana o načinu korišćenja materijala sa predavanja i snimaka predavanja