Upis kandidata ispod “crte”

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU

Upis kandidata ispod “crte” koji imaju pravo da se upišu na budžet

U ponedeljak 5. 7. 2021. u 13.00 h, nakon što bude završen upis kandidata na studije Informatike, svim kandidatima koji budu ispod crte i ostvarili su najmanje 51 bod, priznaje se prijemni ispit i omogućava upis na studije:


OAS Matematika sa modulima

  • Računarstvo i primenjena matematika
  • Teorijska matematika sa primenama
  • Profesor matematike (i informatike)

OAS Fizika sa modulima

  • Informacione tehnologije i elektronika
  • Opšta fizika
  • Nastavnik fizike i informatike
  • Medicinska fizika.