Kompanija ASSECO nagradila najbolju aplikaciju za trgovinu domaćim proizvodima

I ove godine smo u otežanim, ali za programere sasvim normalnim uslovima, u okviru predmeta Softversko inženjerstvo održali takmičenje za najbolji softverski proizvod. Za najbolje softversko rešenje za trgovinu domaćim proizvodima zasnovano na blockchain tehnologiji je proglašena aplikacija „Kotarica“ tima CodeX, koji je od kompanije ASSECO nagrađen vrednim nagradama. Iako je jedan od osnovnih ciljeva predmeta priprema studenata za timski rad, kompanija ASSECO je posebno, kao najistaknutijeg pojedinca, nagradila i Katarinu Sredojević, članicu tima One Trust.

Ovogodišnji pobednici sa predstavnicima kompanije ASSECO

Na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu se u okviru studijskog programa Informatika održava kurs iz predmeta Softverski inženjering. Cilj ovog predmeta je priprema studenata za realne uslove poslovanja u softverskoj industriji. Svi studenti se dele u timove koji imaju zadatak da za vreme trajanja kursa razviju sopstveno softversko rešenje za zadati realan problem. Po završetku kursa se organizuje takmičenje za najbolju aplikaciju, pri čemu se u obzir uzimaju zadovoljenost zahteva klijenta, kvalitet projektne dokumentacije, ispravnost, robustnost i bezbednost aplikacije, doživljaj korisnika i dizajn korisničkog okruženja, ali i sposobnost prezentovanja proizvoda klijentima.

Tema ovogodišnjeg projekta je bila razvoj platforme za trgovinu domaćim proizvodima, koja će korisnicima omogućiti direktnu razmenu informacija o ponudi, potražnji i kvalitetu proizvoda, bez posrednika i bez mogućnosti manipulacije podacima. Multiplatformska web aplikacija korisnicima omogućava pristup sa različitih vrsta računara i mobilnih uređaja, a decentralizacija čitave platforme je obezbeđena korišćenjem Blockchain tehnologije.