Matematička radionica

Poštovani učenici i roditelji,
Nakon sagledavanja epidemiološke situacije i razmatranja naših mogućnosti da organizujemo rad u učionicama, sa žaljenjem konstatujemo da ove godine nećemo biti u mogućnosti da organizujemo rad u okviru Matematičke radionice mladih kakav je bio uobičajen prethodnih godina.

Rad uživo u učionicama, koji je prema našim, a nadamo se i Vašim iskustvima, donosio dobre rezultate, nismo u mogućnosti da organizujemo, a tokom prethodne godine i iskustva sa onlajn nastavom u Radionici, zaključili smo da ovakav vid (onlajn) nastave ne obezbeđuje neophodnu interaktivnost u radu, što je bio jedan od najvećih kvaliteta nastave u Radionici. Verovatno tome doprinosi i činjenica da su deca već dosta opterećena onlajn nastavom u školi, zbog čega nedostaje motivacije da se značajnije i aktivno uključe u rad. Preporučujemo učenicima da samostalno rade koristeći poznatu literaturu u izdanju Društva matematičara Srbije, kao i sve drugo što može pomoći u proširivanju i produbljivanju znanja iz matematike.

Mi ćemo sa naše strane biti spremni da pomognemo onlajn konsultacijama koje će podrazumevati postavljanje pitanja i davanje odgovora u vezi zadataka i problema koje će učenici pokušati da samostalno reše. Zahteve za konsultacije možete slati počev od 04.10.2021. putem mejla mrm.pmf.kg@gmail.com gde će biti naznačeno koji je razred u pitanju, a odgovarajući zadatak treba da bude u attachment-u. Nakon toga ćete biti kontaktirani od strane predavača zaduženih za odgovarajući razred koji će učeniku zakazati termin onlajn konsultacija.

Hvala na razumevanju!