Praksa - Kompanija Intermino

Kompanija Intermino u skladu sa planom razvoja u ovoj i narednoj godini planira da organizuje održavanje dvomesečnih stručnih praksi za studente osnovnih i master studija. U toku dvomesečne prakse studenti bi stekli teorijska i praktična znanja za rad na Salesforce CRM platformi.

Kako je živa reč najbolja

27.10.2021. u 18:00h

će biti organizovana 

on-line prezentacija stručnih praksi kompanije Intermino

Praćenje prezentacije će biti moguće linka 

https://meet.google.com/sho-vrbq-oxb?hs=122&authuser=0

O Salesforce CRM platformi

Salesforce je svetski broj 1 CRM system koji koriste vodeće svetske korporacije i brendovi. Platforma omogućava automatizovatizaciju prodajnih, marketinških, proizvodnih i administrativnih procesa kompanija.

Salesforce je baziran na sopstvenom programskom jeziku zvanom Apex koji je u osnovi sličan Javi, a moguća je i integracija sa Java modulima. Apex je strogo tipiziran, objektno-orijentisani programski jezik koji omogućava programerima da izvršavaju iskaze za kontrolu toka i transakcija na Salesforce serverima u kombinaciji sa pozivima API-ju.

Kontakt

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na mail milos.stamenic@intermino.com