Obuka za korišćenje Nacionalne platfome za veštačku inteligenciju

 

 

U saradnji sa vendorom, kompanijom Atos, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je obezbedila obuke za potencijalne korisnike Nacionalne platforme za veštačku inteligenciju koja je postavljena u Državnom Data Centru u Kragujevcu. Sa njima bi se krenulo krajem januara. Treninzi će se održavati online putem Microsoft Teams platforme, na engleskom jeziku.

Zbog ograničenog broja polaznika, moguće je da svi prijavljeni neće biti pozvani na prvu etapu obuke, ali će snimljeni materijal biti podeljen, a  zainteresovani redovno obaveštavani o novim korisničkim obukama.

Ukoliko želite da se prijavite, to možete učiniti na https://www.kg.ac.rs/obuka-ai.php.