Inovatec - gostujuće predavanje

U okviru predmeta Kvalitet i testiranje softvera, a u saradnji sa privredom, održava se predavanje na temu QA.

Predavanjima mogu da prisustvuju studenti svih godina.

 

Tema: Tipovi testiranja softvera u Inovatec-u

Agenda:

Uvod:

  • Uvod u proizvode kompanije
  • Tipovi testova koji se izvršavaju
  • Alati koji se koriste u testiranju

Automatizacija:

  • API testing
  • UI testing (Selenium Automation Hybrid Framework)
  • Performance testing (JMeter tool)

Termin: Četvrtak, 26.05.2022. u 17:15, sala A-II-1

Predavači:

Ivan Ristić, Senior QA Manager
Andrija Marušić, Senior Automation QA Manager

O kompaniji:

Inovatec opslužuje široku lepezu direktnih i indirektnih zajmodavaca u sektoru automobila, rekreativnih i pomoćnih vozila kao i teške opreme širom sveta. Kompanija je prepoznata po svojoj sveobuhvatnoj, prilagodljivoj, najboljoj infrastrukturi u klasi, koja automatizuje mnoge zadatke vezane za odobravanje kredita i upravljanje kreditima. Inovatec-ova rešenja automatizuju veliki broj radnih tokova i procesa, što rezultira bržom i preciznijom obradom aplikacija, donošenjem odluka i realizacijom kredita, unapređuju operativnu efikasnost i smanjuju operativne troškove. Kroz Inovatec-ovu tehnologiju, zajmodavci mogu da prošire aktivnosti pozajmljivanja, istovremeno zadovoljavajući rastuće potrebe potrošača. Inovatec nudi fleksibilna rešenja sa modularnom ili kompletnom implementacijom. Inovatec platforma obuhvata tri različita aspekta tehnologije: LOS, LMS i Direct koji zajedno pokrivaju sve od zahteva za kreditiranje kroz obradu kredita do pracenja otplate kredita. Inovatec proizvodi se razvijaju sa poslovanjem svojih klijenata i pomažu im da budu ispred tržišnih promena i prilika.