Kompanija ASSECO nagradila najbolju aplikaciju za izučavanje veštačkih neuronskih mreža

I ove godine smo u okviru predmeta Softversko inženjerstvo održali takmičenje za najbolji softverski proizvod. Za najbolje softversko rešenje za izučavanje veštačkih neuronskih mreža je proglašena aplikacija „IgrANNonica“ tima Neuraro, koji je od kompanije ASSECO nagrađen vrednim nagradama. Iako je jedan od osnovnih ciljeva predmeta priprema studenata za timski rad, kompanija ASSECO je posebno, kao najistaknutijeg pojedinca, nagradila i Dejana Belića, člana tima Neuralnetic.


 Slika: Ovogodišnji pobednici sa predstavnicima kompanije ASSECO
 

Na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu se u okviru studijskog programa Informatika održava kurs iz predmeta Softverski inženjering. Cilj ovog predmeta je priprema studenata za realne uslove poslovanja u softverskoj industriji. Svi studenti se dele u timove koji imaju zadatak da za vreme trajanja kursa razviju sopstveno softversko rešenje za zadati realan problem. Po završetku kursa se organizuje takmičenje za najbolju aplikaciju, pri čemu se u obzir uzimaju zadovoljenost zahteva klijenta, kvalitet projektne dokumentacije, ispravnost, robustnost i bezbednost aplikacije, doživljaj korisnika i dizajn korisničkog okruženja, ali i sposobnost prezentovanja proizvoda klijentima.

Tema ovogodišnjeg projekta je bila razvoj veb aplikacije za izučavanje osnovnih principa funkcionisanja veštačkih neuronskih mreža kroz interaktivan rad na rešavanju različitih problema mašinskog učenja. Zahvaljujući ovoj aplikaciji, svi oni koji tek ulaze u svet veštačke inteligencije će znatno lakše formirati sliku o tome šta zapravo predstavlja mašinsko učenje i koji nas sve izazovi čekaju na tom putu, a nešto iskusniji istraživači u ovoj oblasti će moći da na brz i jednostavan način testiraju svoje hipoteze.