Poziv za prijavu studenata za učešće u letnjoj školi u okviru Erazmus+ kombinovanog intenzivnog programa - Blended Intensive Program (BIP)

Naziv programa: „Advanced Tools for Multidisciplinary Machine Learning and Big Data: Data Science for future Medicine, Industry, Business, Education and Environment“ („Napredni alati za multidisciplinarno mašinsko učenje i velike podatke: nauka o podacima iz oblasti medicine, industrije, poslovanja, obrazovanja i zaštite životne sredine u budućnosti“)

Organizator: Tehnički Univerzitet u Liberecu, Češka

Partnerske institucije:

  • Univerzitet u Kragujevcu, Srbija
  • Tehnički univerzitet na Kritu, Grčka
  • Univerzitet Egejskog mora, Grčka
     

Erazmus+ kombinovani intenzivni program - Blended Intensive Program (BIP) je novi program Erazmus mobilnosti koji podržava kombinovanu (blended) mobilnost studenata. U okviru ove mobilnosti, studenti će pohađati deo ovog programa virtuelno, putem digitalnih alata, a drugi deo će se realizovati fizičkim prisustvom na instituciji organizatora programa - letnja škola.

Letnja škola u okviru Erazmus+ kombinovanog intenzivnog programa se održava na Tehničkom Univerzitetu u Liberecu u periodu od 11 - 15. jula 2022. godine.

Predavači: renomirani profesori sa gore navedenih partnerskih institucija

Jezik predavanja: engleski

Oblasti: osnove mašinskog učenja, duboko učenje, analitika podataka i ekstrakcija karakteristika, manipulacija velikim podacima, baze podataka za modeliranje i skladištenje podataka, višeskalno modeliranje, virtuelna i proširena realnost, obrada signala i slike, modeliranje i simulacija, In Silico klinička istraživanja

Na konkurs se mogu prijaviti studenti svih nivoa akademskih studija inženjerskih nauka, medicine, informacionih tehnologija i razvoja kompjuterskih igara, koji su odslušali virtuelni deo programa.

Studenti po završetku programa dobijaju Erazmus sertifikat o pohađanju ovog Erazmus+ kombinovanog intenzivnog programa - Blended Intensive Programs (BIP) i 3 ESPB boda.

Za više informacija pogledati BROŠURU.

LISTA POTREBNIH DOKUMENATA ZA PRIJAVU

Rok za dostavljanje prijava: 1. jul 2022. godine.

 

Napomene:

1. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

2. Ukoliko se na konkurs prijavljuje student sa invaliditetom, neophodno je da pored obavezne prijavne dokumentacije dostavi i dokaze koji potvrđuju invaliditet kandidata.

3. Po završetku Konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za realizaciju programa mobilnosti studenata Univerziteta u Kragujevcu vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za evaluaciju i selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog kadra Univerziteta u Kragujevcu za mobilnost u okviru Erazmus+ programa i pravi konačnu rang listu prijavljenih kandidata. Prilikom evaluacije prijava prednost će biti data kandidatima sa invaliditetom.

4. Prijave koje nisu dostavljene do navedenog roka i/ili su nepotpune neće biti uzete u razmatranje.

5. Kurs će biti realizovan ukoliko se na Konkurs prijavi dovoljan broj studenata.

 

   Učešće u kombinovanom intenzivnom programu je besplatno.

Pohađanje  letnje škole na Tehničkom univerzitetu u Liberecu, Češka, finasiraće se iz Erazmus+ programa. Individualna podrška  iznosi   70 evra po danu,  a studenti koji su u nepovoljnom socioekonomskom položaju imaju pravo na dodatak u iznosu od 100 evra, kao  i pravo na putne troškove.

  • Svi selektovani kandidati su u obavezi da samostalno obezbede odgovarajuće zdravstveno osiguranje.
  • Selektovani studenti samostalno organizuju put i snose troškove putovanja, uz dodatnu finansijsku podršku   u slučaju „zelenog putovanja“ (green travel).

Prijavnu dokumentaciju možete poslati elektronskim putem na erasmus.outgoing@kg.ac.rs, sa obavezno popunjenim predmetom mejla (Subject): Prijava na BIP konkurs, vaše ime i prezime

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem mejla: erasmus.outgoing@kg.ac.rs