Matematička radionica mladih

 

Предавачи Математичке радионице младих организују серију предавања за ученике основних школа. Предавања су посвећена битним областима додатне наставе математике и представљају добру допуну припремама за такмичења. Прва четири предавања, према датом распореду, одржаће се у суботу 28. јануара са почетком у 10 часова у просторијама ПМФ-а, прецизније Института за математику и информатику (други спрат, десно крило).

 

Разред Предавач Тема
III и IV Александар Миленковић Магични квадрати и слични проблеми
V Јелена Стеванић Проблеми пребројавања
VI Немања Вучићевић Одабрани задаци из теме Цели бројеви
VII и VIII Невена Петровић Одабрани задаци из теме Планиметрија

 

Сви заинтересовани ученици су добродошли!