Predavanje prof. dr Veljka Milutinovića iz oblasti kompjuterskih nauka

Univerzitet u Kragujevcu i Centar za naučnoistraživački rad SANU i Univerziteta u Kragujevcu organizuju predavanje prof. dr Veljka Milutinovića, gostujućeg profesora Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu. Prof. dr Veljko Milutinović trenutno je angažovan kao pridruženi profesor (Adjunct Professor) kompjuterskih nauka na Indiana University, Bloomington, IN, USA. Pored toga, angažovan je kao  Life Fellow of the IEEE, Washington, D.C., USA Member, a Former Trustee and Treasurer, Academia Europaea, London, GBR. Član je Srpske inženjerske akademije u Beogradu i inostrani član Crnogorske akademije nauka i umetnosti.

Javno predavnje pod nazivom „Akceleratori za visoko-iterativne procese sa velikim skupom podataka, na bazi protoka podataka kroz izvršni graf" (DataFlow SuperComputing for BigData DeepAnalytics) održaće 22. marta (sreda) u 14 sati u Svečanoj sali Univerziteta u Kragujevcu.