Asseco - prijava za praksu

 

Studenti zainteresovani za praksu potrebno je da se prijave na mejl ana.kaplarevic@pmf.kg.ac.rs najkasnije do

srede 28.06.2023. u 14h

Više informacija o praksi možete videti ovde