Kompanija ASSECO nagradila najbolju aplikaciju za praćenje sistema sa obnovljivim izvorima energije

I ove godine smo u okviru predmeta Softversko inženjerstvo održali takmičenje za najbolji softverski proizvod. Za najbolje softversko rešenje za praćenje sistema sa obnovljivim izvorima energije je proglašena aplikacija „WattApp“ tima CodeSpark Energy, koji je od kompanije ASSECO nagrađen vrednim nagradama. Iako je jedan od osnovnih ciljeva predmeta priprema studenata za timski rad, kompanija ASSECO je posebno, kao najistaknutijeg pojedinca, nagradila i Uroša Tatomira, člana tima Sart. 

Ovogodišnji pobednici sa predstavnicima kompanije ASSECO
 

Na Institutu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu se u okviru studijskog programa Informatika održava kurs iz predmeta Softverski inženjering. Cilj ovog predmeta je priprema studenata za realne uslove poslovanja u softverskoj industriji. Svi studenti se dele u timove koji imaju zadatak da za vreme trajanja kursa razviju sopstveno softversko rešenje za zadati realan problem. Po završetku kursa se organizuje takmičenje za najbolju aplikaciju, pri čemu se u obzir uzimaju zadovoljenost zahteva klijenta, kvalitet projektne dokumentacije, ispravnost, robustnost i bezbednost aplikacije, doživljaj korisnika i dizajn korisničkog okruženja, ali i sposobnost prezentovanja proizvoda klijentima.

Tema ovogodišnjeg projekta je bila razvoj softverskog rešenja za praćenje sistema sa obnovljivim izvorima energije, na način koji će upravljačima mreže (eng. Distribution System Operator - DSO) omogućiti analizu dosadašnje potrošnje i proizvodnje u sistemu, praćenje trenutnog stanja komponenti sistema, kao i predikciju potrošnje i proizvodnje u bliskoj budućnosti.