Internship Programme of German Business​

Raspisan je poziv za uključivenje u Program praksi u Nemačkoj za zemlje zapadnog Balkana. Program pruža sveobuhvatnu podršku i smernice u svim organizacionim koracima pre i tokom boravka u Nemačkoj. Većina troškova tokom priprema i boravka u Nemačkoj su pokriveni.

Informacije o programu i prijavi su dostupne na sledećem linku.