Prijava za stručnu praksu u kompaniji HTEC

Kompanija HTEC Group je otvorila prijavu za stručnu praksu. 

O praksi

Program stručne prakse fokusiraće se na razvoj aplikacije u skladu sa profesionalnim principima rada, uz korišćenje sledećih tehnologija: React (frontend), Java (backend). Aplikacija će se testirati u Java Selenium-u. Polaznici stručne prakse biće podeljeni u timove po tehnologijama i raditi na jednom zajedničkom projektu.

Maksimalan broj učesnika je 9. 

Sastav timova:

  • Frontend - 3 studenta
  • Backend - 3 studenta
  • QA - 3 studenta

Period: Program stručne prakse počinje 19.02.2024. i trajaće četiri nedelje.

Lokacija: Praksa će biti organizovana u prostorijama kompanije HTEC Group u Kragujevcu, ulica Trg Topolivaca bb.

Prijava

Zainteresovani kandidati za stručnu praksu mogu se prijaviti putem linka ili svoje prijave mogu poslati na internshipkg@htecgroup.com, najkasnije do 01.02.2024. godine.

Kandidati mogu biti aktuelni studenti Fakulteta inženjerskih nauka, Prirodno matematičkog fakulteta, Akademije strukovnih studija ili da su završili neki od kurseva za navedene tehnologije u IT Akademiji Himera. U prijavi je obavezno navesti za koju od tehnologija student želi da obavlja stručnu praksu.