ECDL sertifikacija

 

 

Prirodno-matematički fakultet u Kragujevcu je svojim studentima omogućio da na osnovu položenih ispita iz predmeta Softverski alati, Softverski alati 1 i Primena računara (sa ocenom 8,9 ili 10) dobiju ECDL Start sertifikat. Na taj način studenti su oslobođeni obuke i testiranja, kao i njihovog plaćanja.

 

Šta je ECDL?

ECDL (European Computer Driving Licence) je međunarodno priznat sertifikat koji potvrđuje da posedujete znanje za rad na računaru u skladu sa evropskim standardima. Sa preko 15 miliona kandidata u 148 zemalja ECDL standard predstavlja najrasprostranjeniji standard informatičke pismenosti na svetu.

ECDL program se sastoji iz 7 modula:

1. Osnove informacionih i komunikacionih tehnologija

2. Korišćenje računara i upravljanje fajlovima

3. Obrada teksta

4. Tabelarne kalkulacije

5. Korišćenje baza podataka

6. Prezentacije

7. Internet i komunikacije

ECDL Start je osnovni evropski standard za rad na računarima koji obuhvata paket: opšteg poznavanja rada sa datotekama, obrade teksta, tabličnih kalkulacija i korišćenje interneta.

ECDL Core sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Start modula uz dodatak modula za izradu prezentacija i baza podataka.

ECDL Profil sertifikat se stiče nakon uspešno položenih ECDL Start modula uz dodatak jednog ili više standard modula za IT sigurnost, onlajn kolaboraciju, obradu slike, obradu internet stranica, projektno planiranje, 2D CAD, izradu prezentacija, baza podataka ili upotrebu zdravstvenog informacionog sistema.


Zašto je potreban ECDL sertifikat?

Sticanjem ECDL sertifikata dobijate potvrdu svog znanja i stičete iste šanse za uspeh i zaposlenje posle školovanja kao i kolege širom Evrope.

 

Kako do sertifikata?

Cena dobijanja sertifikata iznosi 30€, ali je Fakultet obezbedio svojim studentima popust od 25%, tako da je cena dobijanja sertifikata 22,5€ (uplata se vrši u dinarima).

Sve dodatne informacije možete dobiti na sajtu www.ecdl.rs, slanjem e-maila na office@ecdl.rs ili pozivanjem broja +381 11 2620374.