IMI inovacija dobila Pečat izvrsnosti Evropske komisije

 

Softversko rešenje za procenu bezbednosti brana u realnom vremenu zasnovano na korišćenju evoluirajućih veštačkih neuronskih mreža - DEVONNA, razvijeno od strane ekspertskog tima Instituta za matematiku i informatiku, nagrađeno je od strane Evropske komisije Pečatom izvrsnosti (Seal of Excellence). Ovaj sertifikat je dokaz da je inovacija u okviru programa Horizon 2020 ocenjena kao visoko kvalitetna i da zaslužuje finansijsku podršku investicionih fondova.

Inovacija DEVONNA je nastala kao rezultat višegodišnjeg istraživanja i razvoja u kome su učestvovali profesori Instituta za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, dr Boban Stojanović, dr Milovan Milivojević, dr Miloš Ivanović i dr Višnja Simić sa svojim saradnicima.

DEVONNA je zasnovana na principima veštačke inteligencije i obezbeđuje korisnicima robustno softversko rešenje za nadgledanje bezbednosti brana u približno realnom vremenu, sposobno da se prilagodi stalnim promenama na terenu i povremenim otkazima merne opreme. Na bazi trenutno dostupnih merenja, DEVONNA za date uslove automatizovano generiše najadekvatniji model brane zasnovan na veštačkim neuronskim mrežama, čime je omogućeno neprekidno praćenje bezbednosti.

Pored naučnog doprinosa objavljenog u više doktorskih disertacija i međunarodnih časopisa, Pečat izvrsnosti Evropske komisije potvrđuje i praktični značaj ove inovacije. Da se podsetimo, softversko rešenje DEVONNA je sredinom prošle godine na međunarodnom takmičenju VERBUND Innovation Challenge 2017organizovanom od strane jedne od najvećih evropskih hidroenergetskih kompanija, osvojilo drugu nagradu u kategoriji Neural networks in power plants. Tom prilikom je, od strane austrijskih eksperata, ovo rešenje verifikovano i na primeru austrijske brane Schlegeis.