Cilj kursa je da pruži detaljno znanje i razumevanje obima oblasti računarstva u oblaku i svih nivoa servisne orijentacije, pruži znanje o infrastrukturi, platformama i aplikacijama u vidu usluga, upozna sa obrascima dizajna, arhitektonskim modelima i najboljim praksama.