Uvodna sekcija (tematski format)

  • O predmetu

    Predmetni nastavnik: dr Ana Kaplarević-Mališić
    Saradnici: Aleksandra Kazaković, Miloš Pavković

    Predmet Interakcija čovek-računar će u školskoj 2020/21 biti održavan preko Microsoft Teams platforme
    Studenti koji prate predmet se moraju prijaviti na Teams učionicu pomoću koda hzfcq9o. U slučaju problema sa prijavom javiti se na ana@kg.ac.rs ili na aleksandrakazakovic@gmail.com.


  • Predavanja