Uvodna sekcija (tematski format)

 • Opšta sekcija

  Predmetni nastavnik: dr Tatjana Stojanović

  Садржај предмета:

  Istorijski razvoj primene kompjutera u obrazovanju. Osnove interaktivnog učenja. Izrada multimedijalnih prezentacija korišćenjem softvera. Softverski paketi i njihova primena u nastavi informatike, matematike, fizike.... Korišćenje različitih programskih paradigmi za programiranje različitih programabilnih elektronskih i robotskih sklopova. Primena stečenih znanja za pripremu nastavnog materijala.  Nastava na daljinu 2021/22

  • Nastava na daljinu zbog novonastale situacije će se odvijati preko Teams učionice.
  • Svi studenti koji slušaju predmet su u obavezi da pristupe učionici sa kodom: fwjvylb
  • Za pristup učionici pomoću koda neophodne je koristiti pmf.kg.ac.rs nalog

 • Tema 1

  • Tema 2

   • Tema 3

    • Tema 4