Oglasna tabla

Domaci zadatak i konsultacije

Domaci zadatak i konsultacije

napisao/la Srđan Nikolić -
Broj odgovora: 1

Domaći je postavljen na stranici predmeta (direktan link).

Konsultacije će biti održane u subotu, 07.11.2020. u 13:30h.

Na konsultacijama ćemo odgovarati na sve nedoumice u vezi dosadašnjeg gradiva. 

Takođe, definisaćemo novi domaći zadatak koji će biti za bonus poene i definisaćemo način na koji se oni mogu dobiti.